7 июля – 225 лет со дня рождения Яна Чечота (1796–1847)

Толькі Айчына і Зося –

Сёння мне ўцехай адзінай.

Сёння мне ўцехай адзінай,

Жалю і смутку прычынай.

Хто ж за любоў, за каханне

Даў мне пакуты такія?

Вашай я рады чакаю,

Добрыя сэрцы людскія.

Я. Чечот («Толькі Айчына і Зося...»)

 

Когда-то очень давно Максим Богданович сумел рассмотреть чрезвычайно яркую, очень особенную и манящую звезду, имя которой – Ян Чечот. Называя самых первых основателей новой белорусской литературы, как раз это имя выделил автор «Слуцких ткачих» среди других писателей первой половины XIX века. В статье «Беларускае адраджэнне» он отметил: «Больш каштоўны ўклад у беларускую літаратуру ўнёс Ян Чачот... Шчыры дэмакрат, які горача любіў беларускі народ, ён збіраў і выдаваў творы беларускай паэзіі, пісаў па-беларуску маралізатарскага характару брашуркі (яны,аднак, не былі надрукаваны), а ў зборніку «Piosnki wieśniacze» (1844) змясціў каля трох дзесяткаў сваіх беларускіх вершаў, напісаных наўзор народных песень. Стыль быў вытрыманы Чачотам так удала, штогэтыя п'ескі неаднаразова перадрукоўваліся рознымі этнографамі якчыста народныя».

 

 

 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
 •  
   
 • pcpi

   
   
 •  
   
 •  
   
 •